Motie gemeente De Marne unaniem aangenomen

B&W van De Marne hebben op di. 22 sept. ’15 besloten op zeer korte termijn gevolg en uitvoering te geven aan de uiteindelijk unaniem aangenomen Motie van Groen Links (zie afbeelding) tegen het fracken bij Roode Haan ! een zeer positief resultaat.. Gemeentes Winsum en Zuidhorn hadden gezamenlijk evenals Gedeputeerde Staten Groningen…

Lees verder..

Share

Tiltmeters: waarom staan ze er nog steeds niet!?

Woensdag 9 september kon ik met twee andere leden van ‘Onze Klei’ een informatie-avond bijwonen over tiltmeters. Het blijkt dat  deze meettechniek al in een aantal landen volop wordt toegepast en hier en daar ook in Nederland. De methode is gebaseerd niet op het meten van beweging maar van verplaatsing.…

Lees verder..

Share

Basiskennis aardgas en aardbevingen in 27 argumenten

Bron: Herman Damveld, hdamveld@xs4all.nl; Groningen, 2 september 2015 Samenvatting en aanleiding De Nederlandse aardgasvoorraad onder het vasteland en de Noordzee neemt af. Van de 4300 miljard kubieke meter (m3) is nog 900 miljard m3 over. Dat is 21% van de gasvoorraad die aanvankelijk in de grond zat. Tot eind 2027…

Lees verder..

Share

Oproep

Morgen half 2 bij de boorlocatie van de NAM willen we onze stem laten horen dat we tegen FRACKEN in Saaksum zijn. Locatie is bij Roodehaan! Pers is ingelicht. Neem potten en pannen mee om de NAM wakker te trommelen. Kom allemaal! persbericht>>

Lees verder..

Share

Fracken in voorbereiding

De eerste voorbereidingen bij Saaksum worden getroffen; medio eind oktober wil de NAM beginnen met fracken. Bijgaande afbeelding is een beknopte uitleg over de plannen, welke door de NAM kortgeleden is verstrekt aan de omwonenden van de boorlocatie. Meer informatie volgt…

Lees verder..

Share

Uitnodiging

Geachte lezer, Hierbij nodig ik u namens de werkgroep ‘Onafhankelijk Meten’ van harte uit voor een informatieavond op woensdag 9 september a.s.  krijgt dan informatie over de verschillende meet/monitoring mogelijkheden voor wat betreft het kunnen meten van schade, opbouw van schade of zettingsschade, als gevolg van bijvoorbeeld aardbevingen of zettingen…

Lees verder..

Share

Bodem in Delfzijl onder de loep

Op aandrang van de belangengroepering Waakzaam Woldendorp komt er onderzoek naar de bodemgesteldheid in de zuidelijke dorpen van de gemeente Delfzijl en omgeving (Dagblad van het Noorden, 11 juli). Ook het Middag Humsterland ligt deels op zwelklei.          

Lees verder..

Share

Verzet werkt!

Afgelopen vrijdag maakte Minister Kamp bekend dat er de komende 5 jaar niet naar schaliegas geboord wordt, alle bestaande vergunningen worden ingetrokken en er dit najaar bij het vaststellen van het energiebeleid gekeken wordt naar de rol van schaliegas in de Nederlandse energiemix en de mogelijkheid om een kennisinstituut (en…

Lees verder..

Share