Visie & Missie

Missie

Zo spoedig mogelijk beëindiging van alle activiteiten t.b.v. gaswinning in en rond het Middag-Humsterland (en elders)

* middels het boven water krijgen van feiten rond (geplande) activiteiten op deze en andere locaties
* middels delen van kennis en informatie met de inwoners en zo nodig middels lobby richting gemeente, provincie en rijk en/of het voeren van actie.

Verder beoogt OnzeKlei
*  inwoners van Middag-Humsterland (en andere gebieden) te helpen doorverwijzen naar relevante instanties in het geval van bevingsschade of klachten over de afhandeling daarvan
* te helpen alternatieven aan te dragen voor het gebruik van aardgas


Visie
OnzeKlei heeft als visie een Nederland waar geen verdere onnodige risico’s worden genomen en zo snel mogelijk wordt gestopt met verdere aardgaswinning.

Middag-Humsterland staat in deze problematiek (helaas) niet alleen. Op heel veel andere plekken in Nederland zijn vergelijkbare risico’s aan de orde gerelateerd aan de gaswinning: schade door geïnduceerde bevingen; vervuiling door afvalwaterinjectie; bedreiging van natuurgebieden; bevingen door gasopslag en onaangekondigde fracking-activiteiten. Onze Klei is er daarom niet voor het Middag-Humsterland alleen, maar ook voor alle andere verontruste burgers in Nederland. Alle reacties en input zijn welkom!

Share

Reacties zijn gesloten.