Motie gemeente De Marne unaniem aangenomen

motieB&W van De Marne hebben op di. 22 sept. ’15 besloten op zeer korte termijn gevolg en uitvoering te geven aan de uiteindelijk unaniem aangenomen Motie van Groen Links (zie afbeelding) tegen het fracken bij Roode Haan ! een zeer positief resultaat..
Gemeentes Winsum en Zuidhorn hadden gezamenlijk evenals Gedeputeerde Staten Groningen in juni al bezwaar aangetekend bij de NAM en het Ministerie van Economische zaken tegen het fracken naar gas vanuit de gaswinlocatie Saaksum-1 bij RoodeHaan . Hierbij bleef gemeente De Marne de opvallend afwezige in het aantekenen van enig protest terwijl de NAM voornemens is in het Marne-gebied in het ‘gasveld Saaksum-Oost’, het gasveld nabij Warfhuizen en onder Zuurdijk, te gaan fracken tegelijk met het ‘gasveld Feerwerd’ nabij Ezinge en onder Feerwerd.
Hiermee is nu eindelijk ook De Marne onderdeel van verzet in de driehoek met Zuidhorn en Winsum, overkoepeld door de Provincie..

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *