Opheldering over afgekeurde boorput Saaksum

 naamloos(bron: RTVNoord)
GRONINGEN – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van het provinciebestuur weten of er wat aan de hand is met een afgekeurde boorput in Saaksum.
De partij stelt vast dat een boorput op de locatie Roodehaan blijkt te zijn gevuld met water en daarom niet langer meer in beeld is om te worden gebruikt voor fracken.

Formatiewater
Statenlid Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren is bang dat het water zou kunnen weglekken. En dat terwijl het water volgens haar vervuild is met onder andere zware metalen. Zij wil weten wat het provinciebestuur gaat doen om ervoor te zorgen dat het milieu en de omwonenden beschermd worden. Lees verder..

Share

Breaking!

NaamloosProvincie Groningen dient handhavingsverzoek in bij het ministerie van Economische zaken.

In dit handhavingsverzoek wordt aangegeven dat de Provincie vindt dat fracken van de gasvelden Saaksum en Feerwerd in strijd is met het vigerende winningsplan en daarom niet zou kunnen plaatsvinden. Dit op grond van het feit dat in de Mijnbouwwet beschreven staat dat in een winningsplan de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten opgenomen moeten worden. Fracken zou dan dus ook opgenomen moeten zijn als “wijze van winning of activiteit die daarmee verband houdt”. De nu geplande fracking van de velden is dus in strijd met de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit. Dit houdt in dat fracking nu niet toegestaan is, en er minimaal een nieuw of gewijzigd winningsplan nodig is om fracking mogelijk te maken.
De provincie vraag EZ en minister Kamp dus te voorkomen dat op grond van een winningsplan waarin fracking niet expliciet als wijze van winning wordt genoemd en is getoetst, toch fracking plaatsvindt.

Share

Opnieuw bezwaar tegen fracken vanuit de provincie + fragment radio 1

Fracking(bron: RTVNoord)
GRONINGEN – De provincie Groningen tekent opnieuw bezwaar aan tegen het fracken bij Saaksum en Feerwerd.
Vorige week gaf minister Kamp een toestemming aan de NAM om in het gebied gas te winnen door chemicaliën in de bodem te spuiten. Inwoners van het gebied zijn fel tegen het fracken. Maandag hielden inwoners nog een demonstratie in de hoop het fracken tegen te houden. De provincie sluit zich bij het verzet aan.

Oneens
Gedeputeerde Eikenaar (SP): ‘ We hebben eerder aangegeven dat we het onverstandig vinden om nieuwe winningsactiviteiten te starten in Groningen vanwege de onrust over de gaswinning. In een brief aan het Ministerie geven we nogmaals aan het er niet mee eens te zijn.’
De provincie Groningen vindt dat het fracken opgenomen moet worden in het winningsplan. Eikenaar: ‘Dat had het open gestaan voor bezwaar en beroep van bewoners en overheden. Zo staat het in de wet.’

Steunen
Of de strijd van de provincie iets oplevert blijft de vraag. Toestemming verlenen voor fracken is een bevoegdheid van de minister erkent ook Eikenaar: ‘Tegelijkertijd willen we onze inwoners steunen. Onze brief voert de druk op. Net zoals sommige partijen in de Tweede Kamer dat doen. Ik hoop dat die druk uiteindelijk voldoende is om het fracken tegen te houden, maar garanties kan ik niet geven.’


 

Radio 1 deed vanochtend verslag van de lawaai-actie bij Roodehaan; hier te beluisteren. (fragment is te vinden op 19:37 minuten)

Share

Teken de (nieuwe) petitie; Minister Kamp: vertrek met dat gefrack!

petWaarom deze petitie ondertekenen ?
# omdat in heel nederland het fracken gewoon plaatsvindt en door blijft gaan ook al is fracken naar schaliegas tijdelijk verboden !
# omdat fracken enorme scheuren in de ondergrond maakt waarbij die instabieler en gevoelig voor aardbevingen wordt en grote hoeveelheden chemicaliën de grond in worden gepompt wat voor het milieu niet gezond kan zijn en ons drinkwater kan bedreigen.
# omdat fracken zo schade aan huizen, dijken, monumenten, milieu en leefomgeving berokkent en daarmee de toekomst van allen die nog na ons komen verpest ! Lees verder..

Share

Laatste kans om het fracken bij Roodehaan te voorkomen! Kom in actie!

naamloosOp maandag 12 Oktober organiseren verontruste bewoners van het Middag Humsterland en De Marne een vreedzame lawaaioptocht tegen het fracken bij het gasveld Roodehaan. Wij roepen u allen op om te komen.
We verzamelen bij museum Wierdenland in Ezinge en vertrekken rond 17:00 uur per fiets, auto, tractor of wat u maar bedenkt naar Saaksum (ook een verzamelpunt).
Van hieruit gaat de optocht verder naar de NAM locatie Roodehaan waar de optocht rond 17:20 aan komt.Hier wordt het programma met sprekers waaronder Jacob Klaas Star van de provincie Groningen en nog meer lawaai en sprekers voortgezet.Mensen die op eigen gelegenheid willen komen zijn natuurlijk ook van harte welkom! Laat allen uw gezicht zien! Zolang er nog niet gefrackt is, is er nog hoop! Lees verder..

Share

‘Fracking bij Saaksum verbieden’

(bron: dvhn)
SAAKSUM – Minister Henk Kamp van Economische Zaken moet het fracken van de gasvelden bij Saaksum en Feerwerd verbieden. De methode van de NAM om het laatste restje gas uit de grond te halen, is in strijd met het winningsplan.

Dat stellen Gedeputeerde Staten die de minister dringend verzoeken handhavend op te treden tegen de vermeende overtreding op de mijnbouwwet. Die wet schrijft volgens het provinciebestuur voor dat bij een dergelijke ingreep een wijziging van het winningplan nodig is. Kamp vindt van niet. Bij Saaksum gaat het niet om het boren van een nieuwe put maar om het verbeteren van de bestaande productie door middel van fracking, aldus de minister. Fracking is een omstreden techniek waarbij het bodemgesteente waarin het gas zit gebroken wordt. Onder hoge druk worden er water en chemicaliën opgespoten.

,,Ons provinciaal belang bestaat uit de bescherming van de veiligheid van onze inwoners, het risico op extra bevingen en de bescherming tegen de risico’s voor het milieu, zoals lekkages van verontreinigde stoffen”, aldus het college van GS in een brief aan de minister. Gedeputeerde Eelco Eikenaar sluit niet uit dat de provincie naar de rechter stapt als de minister voet bij stuk houdt.

Share

Winsum wil echt geen gefrack

bron: rtvnoord
GRONINGEN – Met een laatste strohalm probeert de gemeente Winsum het fracken bij Roodehaan tegen te gaan.
De gemeente Winsum heeft een laatste verzoek ingediend bij minister Kamp om niet door te gaan met het fracken bij Roodehaan.

Volgens wethouder Harmannus Blok staat er nergens in het gaswinningsplan iets over fracken. Door water en chemicaliën de grond in te spuiten wil de NAM de laatste restjes gas naar boven halen in de boorlocatie bij Roodehaan.

Fracken is veilig
De wethouder is niet blij met de reactie van minister Kamp. ‘De minister zegt dat het wettelijk is toegestaan en wil daarom doorgaan. Hij haalt onze argumenten onderuit met wetten en regels. Maar er is nog veel onduidelijk over de methode fracking en ook onrust’, aldus Blok.

Op dit moment loopt er een beoordelingsprocedure en wordt er gekeken of het fracken aan alle voorwaarden voldoet. Blok hoopt dat de bezwaren hierin worden meegenomen.

Als het fracken doorgaat?
Blok weet nog niet of hij samen met de andere gemeenten dan naar de rechter gaat stappen. ‘Dat is nog te vroeg om te bepalen. We doen nu eerst een moreel beroep op de minister.’

Eind oktober moet het fracken plaatsvinden. Bewoners worden nog per brief geïnformeerd over de exacte datum.

Share

mailactie stop het fracken

inboxVandaag start een grote mailactie, waarbij we gezamenlijk instanties en de politiek op verschillende lagen willen aanschrijven om wakker te worden en het beoogde fracken te helpen stoppen. Help je mee? kleine moeite, groot effect!

Wat is het idee?

Plan is dat iedereen die tegen gaswinning (en dus fracken) is op dezelfde dag (24 september) een  mail stuurt naar zijn eigen gemeente, zijn eigen provincie, de Tweede Kamerleden en de leden van het Europees Parlement.

Op die manier geven we een duidelijk signaal af dat dit een nationaal issue is, en dat dit niet alleen maar incidenten zijn in Saaksum, Blijham, Rossum, Haastrecht, Terschelling …

Waarom deze datum? Omdat rond 24 september er een debat gaat plaatsvinden over de klimaatzaak en eventuele extra maatregelen om gebruik van fossiele brandstof te beperken, tevens wordt enkele weken later (13 tot 15 oktober) de begroting van Economische Zaken besproken in de kamer. In die periode gaat het om de vraag welke rol kleine gasvelden gaan spelen in het energiebeleid.

Om e.e.a. eenduidig te houden en te vergemakkelijken, zijn er standaardbrieven opgesteld. Deze zijn hier te vinden

Het enige dat je hoeft te doen is in de aanhef, jouw plaatsnaam te zetten en in de eerste regel… ik woon in…. … deze velden zijn in rood. Ook onderaan je eigen naam vermelden.

Ook dient voor het effect de titel van alle brieven gelijk te zijn: Ik wil graag veilig wonen in (Woonplaats)! Komt u op voor mijn belangen?

Dus wat te doen?

-Titel zetten op : Ik wil graag veilig wonen in (Woonplaats)! Komt u op voor mijn belangen?
-Alle rode velden naar eigen situatie aanpassen.
-Adreskolom uit bijgeleverde excelbestanden in de adressenbalk van jouw mail kopiëren

Als je mensen kent in je omgeving die evt mee willen doen, laat ze dan vooral meedoen, link, like, deel!

Alvast heel hartelijk dank voor je hulp!

Share

Motie aangenomen: voorlopig geen fracking bij Saaksum

(bron: RTVNOORD)
GRONINGEN – Het provinciebestuur van Groningen gaat er bij minister Kamp van Economische Zaken op aandringen dat de werkzaamheden van de NAM bij Saaksum voorlopig worden stilgelegd.

>Dat staat in een motie van de Statenfracties van het CDA, Partij voor de Dieren, PVV en Partij voor het Noorden, die woensdag door Provinciale Staten is aangenomen.

Gesprek in Saaksum
Vorige week brachten CDA-Statenlid Jacob Klaas Star en CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder een bezoek aan Saaksum om met inwoners te praten over hun zorgen rond fracking.

Tijdens dit gesprek maakte de partij al duidelijk dat er een gedegen risico-analyse moet komen, zoals minister Kamp ook heeft toegezegd over de kleine velden.

CDA is blij
Het CDA is blij dat de politiek in Groningen de zorgen van de inwoners deelt en via Gedeputeerde Staten de verantwoordelijk minister oproept om de werkzaamheden stil te leggen totdat er een onafhankelijke risico-analyse heeft plaatsgevonden.

Share