Motie gemeente De Marne unaniem aangenomen

motieB&W van De Marne hebben op di. 22 sept. ’15 besloten op zeer korte termijn gevolg en uitvoering te geven aan de uiteindelijk unaniem aangenomen Motie van Groen Links (zie afbeelding) tegen het fracken bij Roode Haan ! een zeer positief resultaat..
Gemeentes Winsum en Zuidhorn hadden gezamenlijk evenals Gedeputeerde Staten Groningen in juni al bezwaar aangetekend bij de NAM en het Ministerie van Economische zaken tegen het fracken naar gas vanuit de gaswinlocatie Saaksum-1 bij RoodeHaan . Hierbij bleef gemeente De Marne de opvallend afwezige in het aantekenen van enig protest terwijl de NAM voornemens is in het Marne-gebied in het ‘gasveld Saaksum-Oost’, het gasveld nabij Warfhuizen en onder Zuurdijk, te gaan fracken tegelijk met het ‘gasveld Feerwerd’ nabij Ezinge en onder Feerwerd.
Hiermee is nu eindelijk ook De Marne onderdeel van verzet in de driehoek met Zuidhorn en Winsum, overkoepeld door de Provincie..

Share

Tiltmeters: waarom staan ze er nog steeds niet!?

stabialertWoensdag 9 september kon ik met twee andere leden van ‘Onze Klei’ een informatie-avond bijwonen over tiltmeters. Het blijkt dat  deze meettechniek al in een aantal landen volop wordt toegepast en hier en daar ook in Nederland. De methode is gebaseerd niet op het meten van beweging maar van verplaatsing. De techniek is extreem nauwkeurig en kan verschuiving in gebouwen, woningen, dijken en ook in de grond registeren van tienden van millimeters. Bewegingen die schade kunnen veroorzaken. Of een beweging ook schade veroorzaakt hangt weer af van de constructie, waarbij de veerkracht;  de ‘degelijkheid’ van de bouw, belangrijk is. Lees verder..

Share

Basiskennis aardgas en aardbevingen in 27 argumenten

Bron: Herman Damveld, hdamveld@xs4all.nl; Groningen, 2 september 2015

Samenvatting en aanleiding
De Nederlandse aardgasvoorraad onder het vasteland en de Noordzee neemt af. Van de 4300 miljard kubieke meter (m3) is nog 900 miljard m3 over. Dat is 21% van de gasvoorraad die aanvankelijk in de grond zat. Tot eind 2027 is voor het binnenland 520 miljard m3 gas nodig en voor de export 360 miljard m3, samen 880 miljard m3. Het Nederlandse gas is over 12 jaar op; Lees verder..

Share

Oproep

panMorgen half 2 bij de boorlocatie van de NAM willen we onze stem laten horen dat we tegen FRACKEN in Saaksum zijn. Locatie is bij Roodehaan! Pers is ingelicht. Neem potten en pannen mee om de NAM wakker te trommelen. Kom allemaal!

persbericht>> Lees verder..

Share

Fracken in voorbereiding

werkzaamheden nam locatieDe eerste voorbereidingen bij Saaksum worden getroffen; medio eind oktober wil de NAM beginnen met fracken. Bijgaande afbeelding is een beknopte uitleg over de plannen, welke door de NAM kortgeleden is verstrekt aan de omwonenden van de boorlocatie. Meer informatie volgt…

Share

Uitnodiging

Geachte lezer,
Hierbij nodig ik u namens de werkgroep ‘Onafhankelijk Meten’ van harte uit voor een informatieavond op woensdag 9 september a.s.  krijgt dan informatie over de verschillende meet/monitoring mogelijkheden voor wat betreft het kunnen meten van schade, opbouw van schade of zettingsschade, als gevolg van bijvoorbeeld aardbevingen of zettingen van de bodem. Aan de hand van live data zal ingegaan worden op de effecten van bevingen op gebouwen en dijken. Aanwezigen zullen na afloop in staat zijn om de voor hen de meest geschikte meettechniek te kiezen.

U zult verrast zijn!

Vooraf zal de schrijver Folkert Buiter zijn boek ‘Te laat’ presenteren. Het is een thriller gebaseerd op de gaswinningsproblematiek in Groningen en verkrijgbaar in de pauze en na afloop.

Deze avond vindt plaats in zalencentrum Vita Nova, Heerestraat 39, 9991 BE Middelstum.

Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Met hartelijke groet en wellicht tot dan!

Namens de werkgroep,

Hilda Groeneveld

Share

Bodem in Delfzijl onder de loep

image[1]

(klik voor grote versie)

Op aandrang van de belangengroepering Waakzaam Woldendorp komt er onderzoek naar de bodemgesteldheid in de zuidelijke dorpen van de gemeente Delfzijl en omgeving (Dagblad van het Noorden, 11 juli). Ook het Middag Humsterland ligt deels op zwelklei.

 

 

 

 

 

Share

Verzet werkt!

imagesAfgelopen vrijdag maakte Minister Kamp bekend dat er de komende 5 jaar niet naar schaliegas geboord wordt, alle bestaande vergunningen worden ingetrokken en er dit najaar bij het vaststellen van het energiebeleid gekeken wordt naar de rol van schaliegas in de Nederlandse energiemix en de mogelijkheid om een kennisinstituut (en niet een oliebedrijf) op wetenschappelijke basis een onderzoeksboring te laten doen.
Wat betekent dit voor Saaksum (en andere kleine conventionele gasvelden)? Lees verder..

Share

Tweede Kamer ontevreden met uitleg Kamp over fracking Saaksum

150614-Fracken(bron: RTV Noord)

DEN HAAG – De Tweede Kamer neemt geen genoegen met de geruststellende woorden van minister Henk Kamp over de voorgenomen fracking naar gas bij Saaksum. De NAM wil daar op korte termijn beginnen met het inspuiten van water en chemicaliën in de bodem, om er de laatste resten gas uit te halen.
Deze week schreef minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer dat fracking geen extra risico’s oplevert voor de inwoners van Saaksum. Het gebeurt maar eenmalig, en de kans op aardbevingen is klein. Lees verder..

Share