reactie op ‘concept meerjarenprogramma’ – aan De Marne – 24 nov’15

 

geacht B&W, Geachte leden van de Raad,

Aangezien het mij onmogelijk is vanavond aanwezig te zijn even de volgende korte punten ter uwer attentie:
1) onder punt 6 van de agenda (kort berichtje in de ommelander) staat : Concept meerjarenprogramma’ Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’  (wordt nagezonden)
Het is onmogelijk te reageren op een conceptmeerjarenprogramma wat nog nagezonden moet worden.
Ik hoop dat er voor de inwoners van de gemeente nog een ruime kans wordt geboden op de onderliggende materie in te gaan in de raadszaal nadat deze onder de aandacht en ter inzage is gebracht bij de bevolking..
2) Ik vermoed dat het om de aanstelling van de heer Alders als coördinator Groningen gaat ..
die gemachtigd lijkt met verregaande bevoegdheden.
Uit het paginabrede krantenartikel in de Ommelander hierover is echter nauwelijks informatie van enige betekenis te vinden..
Op de website van de Nationaal Coordinator Groningen staat enkel een powerpoint-presentatie van het concept meerjarenprogramma zonder enige inhoudelijke informatie.. een raadsel van etiketjes, pijltjes en one-liners
Totaal nietszeggend..   Hier wordt niemand inhoudelijk iets wijzer van..
We willen graag inhoudelijke informatie..
3) Aangezien het er alle schijn van heeft dat dhr. Alders verregaande bevoegdheden heeft gekregen, die echter onduidelijk omschreven blijven en dat tevens de crisis en herstelwet op verregaande wijze burgerrechten alsook gemeentelijke bestuurlijke invloed aanzienlijk beperken, lijkt het me van belang u op de gevaren van misbruik van deze bevoegdheden door NAM en Rijk (ministerie van econ. Zaken) te wijzen..
Eén zo’n voorbeeld is dat men nu onder het mom van herstel en aardbevingsbestendig maken van de huizen in de provincie op relatief grote schaal nu opeens mensen gedwongen uitzet ..
De vergoeding van de waarde is minimaal, mensen zijn hun huis kwijt, kunnen geen nieuwe, nu te grote, aanvullende hypotheek meer krijgen, zijn aangewezen op huur in een overspannen huurmarkt tegen veel te hoge kosten.. hun evt. restsom kunnen ze opeten, een huis hebben ze niet meer..
Hun leven wordt geruïneerd !! Sommigen blijven zelfs met een hypotheekschuld zitten..
Zij zelf hebben hier part nog deel aan, geen schuld aan.. de NAM heeft hun huizen verwoest..!
Waar in de wet staat vermeld dat huizen in Nederland aardbevingsbestendig behoren te zijn en zo niet dat de schade dan voor eigen rekening komt, en indien onbetaalbaar dat gedwongen uitzetting dan mag volgen?
Een omgekeerde wereld door de NAM en Rijk in het leven geroepen om aan hun schuld , herstel en betalingsverplichtingen te ontkomen..
Deze huizen waren prima bewoonbaar voor een bewoner met niet al te hoge wooneisen zoals er zovelen hier in de provincie wonen.. de staat van onderhoud was wellicht niet altijd naar de westerse normen, maar voor de bewoners hier goed genoeg, en dat is hun keuzevrijheid en hun recht.. geen enkel risico op instorting zolang de omstandigheden maar normaal zijn en aardbevingen daar geen onderdeel van zijn.. Nu worden aardbevingen voor Groningen kennelijk inmiddels al wel als normaal beschouwd.. Een SCHANDE !!  Groningers hebben recht op dezelfde levensomstandigheden als inwoners in de rest van het land !
de scheurvorming door aardbevingen (zettingsschade door mijnbouwactiviteiten) hebben deze panden in een aantal gevallen onbewoonbaar gemaakt en in een aantal gevallen nog steeds bewoonbaar maar gehavend..
Herstel van dit deel van het woningbestand kost de NAM kennelijk veel te veel en men heeft het nu via de Crisis en Herstelwet voor elkaar om deze huiseigenaren en de gemeentes de schuld in de schoenen te schuiven van de problematiek door zich te beroepen op achterstallig onderhoud en de huizen slinks langs deze weg onbewoonbaar te verklaren.. Nogmaals zonder bevingen geen problemen voor deze oudere huizen !! De BEVINGEN zijn het probleem ! de NAM de schuldige en herstelplichtige !
Ik hoop dat gemeente DeMarne zich achter haar burgers zal blijven scharen tegen dit uitzettingsbeleid vanuit de overheid en NAM.. Wij vallen volgens mij ook onder het regime van Alders en de Chw al zijn ook de contouren weer niet duidelijk..  Waar is onze democratie gebleven ?  Onze gelijke rechten ?  van zowel burgers als gemeenten..  Hier moeten we samen optrekken en samen voor opkomen, anders staan we machteloos tegenover de grote Multinationals !
Destijds vroeg dhr. Max vd Berg om een deltaplan maar hij heeft de crisis en herstelwet gekregen en nu in het verlengde daarvan ook nog ‘ns de coördinator met verregaande bevoegdheden in mist gehuld.
Ipv. dat de bewoners van het aardbevinggebied met de door de NAM aan hen berokkende schade worden geholpen wordt nu de NAM uit de kosten geholpen ten koste van de schade-lijdende burger.
met vriendelijke groet,
Zuurdijk
Share

Reacties zijn gesloten.