onveiligheid rond gasopslag en kleine velden

Geachte leden van De Tweede Kamer

Bij de Hoorzitting van 18 januari zijn helaas niet de rampzalige ontwikkelingen rondom de kleine gasvelden besproken.
Ik woon boven de ondergrondse gasopslag Grijpskerk ten westen van Groningen en tussen de kleine gasvelden in,waar ook nog eens gefrackt is. Gelukkig werd fracking in Saaksum met jullie hulp voorlopig uitgesteld.

De enorme spanningsopbouw elke dag, die voelbaar is in de vorm van trillingen, waarvan de ontlading te zien is op mijn bewegingssensor van Omnidot zijn afkomstig van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk.
Ik hoor de grote gasinstallaties dreunen en voel de bodem daarop reageren.
Meerdere bevingen vonden hier plaats, de laatsten vorig jaar in maart.
Onze geliefde woning met grote schuur zit vol sluipende scheuren, twee muren van de grote kapschuur zijn nu gestut en verstevigt om erger te voorkomen.
De Nam heeft de aardbevingsschade van de kerk 150 m van ons huis binnen 2 maanden gerestaureerd, maar ons huis valt buiten de contouren door Nam bepaalt .

In deze omgeving is geen waarschuwing en bewakingssysteem in de vorm van een transparant onafhankelijk meet- en monitoring netwerk, die voorzien is van Tiltmeters in combinatie met accelerometers.
De Tilt-sensoren van StabiAlert hebben hun nut al bewezen oa. in de Hanzehogeschool in Groningen.De data kunnen direct door onafhankelijke geologen en deskundigen worden gebruikt en wij burgers zien meteen wat de bodembewegingen op de bebouwingen hebben gedaan.

Wat doen al die bodembewegingen uit de diepe en ondiepe grondlagen met de gaswinningsinstallaties zelf ?!!
Op de gasopslag Grijpskerk werken zij met 360bar druk om het gas via buizen 3000 meter diep in het poreuze zandsteen te persen,
De gasopslag ligt boven een breuk, zie kaart breuklijnen, meerdere kaarten heb ik toegevoegd om U een idee te geven wat er speelt onder ons leefgebied.
Vooral de drukverschillen door gaswinningen via de vele putten in de kleine velden, die dicht tegen elkaar aanliggen bij breuken, geven veel onrust in de bodem, dat laten bebouwingen bovengronds zien.
De berekeningen en gemiddelden die nu in het Groningerveld worden toegepast geven veel woede en verdriet daar .
Van ons gebied rondom de gasopslag en de gasbehandelingsinstallaties in Grijpskerk krijgt U te weinig en te eenzijdige kennis om te kunnen beoordelen hoe onveilig het hier is.
Op dit moment is in Amerika een gaslek ontstaan bij een gasopslag (zie verslag hieronder, het dichten lukt niet, de gevolgen zijn rampzalig !! Dat kan hier ook gebeuren.
Het negeren van onze onveilige situatie door de Nam baart mij grote zorgen, de trillingen en het dreunen ondermijnt mijn huis en mijn gezondheid.
De vele affakkelingen vervuilen lucht,water en landbouwgebieden.
Regenwater afkomstig van de vele boorlocaties wordt door de Nam bemonsterd en geloosd op het oppervlaktewater. Wat gebeurt er allemaal met het grondwater ?
Deze zorgen deel ik met de werkgroep www.onzeklei.nl
Het helpt ons enorm, wanneer hier zo spoedig mogelijk een deskundig meetnet wordt gerealiseerd, zoals hierboven beschreven .

Met vriendelijke groeten,

Niehove

Share

Reacties zijn gesloten.