Veiligheid voorop, Fracken op de schop ! – 6 okt’15

dinsdag 6 oktober 2015 12:43
Onderwerp: Veiligheid voorop, fracken op de schop!‏

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb u enige tijd geleden een mail gestuurd met het verzoek om op te komen voor mijn belangen omdat de NAM van plan is te gaan fracken in Saaksum (boorlocatie Roodehaan).
Saaksum is een beschermd dorpsgezicht en het ligt notabene in Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Ik woon in Ezinge, ongeveer 1,5 km verderop.

In de week van de veiligheid stuur ik u nogmaals een mail:
Ik wil u er op wijzen dat de NAM nog steeds van plan is om te gaan fracken!  beginnen de voorbereidingen en  willen ze gaan fracken!!

Zowel de gemeente als de provincie hebben in een motie gesteld dat er eerst een gedegen risicoanalyse moet plaatsvinden in ons gebied.
Ons gebied ligt heel dicht bij de gasopslag in Grijpskerk. De bodem is al heel instabiel. Burgers met een eigen tiltmeter zien dat er regelmatig bevingen plaatsvinden.
Wij willen voorkomen dat in zo’n instabiel gebied gefrackt gaat worden!
Ook hebben wij er als bewoners op aangedrongen dat er tiltmeters geplaatst moeten worden in ons gebied omdat die naast versnelling (dat meten de meters van de NAM alleen maar) ook verkanteling meten. Met tiltmeters kan worden aangetoond dat een pand of ondergrond in een andere stand komt te staan.
De snelheid van dit verkantelen is een aspect van het in beeld krijgen van de risico’s die de bewoners in ons gebied lopen.
Bij o.a.de Noord-Zuid lijn zijn deze tiltmeters ook gebruikt om de situatie goed in beeld te krijgen.

Volgens mij heeft de NAM er geen belang bij om de situatie goed in beeld te krijgen..
Wat de NAM nu doet is slechts een aantal tiltmeters (12 stuks) plaatsen voor de duur van 3 maanden!
Vervolgens plaatsen zij ook eigen meters voor de duur van 3 jaar. De NAM bepaalt ook nog eens zelf waar alle meters komen te staan. En wie bekijkt de uitkomsten?
Dat is voor mij onduidelijk. Het is wel bekend dat de NAM de verschillende meetuitkomsten wil vergelijken..
Dit is dus geen onafhankelijk meetnet zoals is geëist!! De meetmethodiek moet door een onafhankelijke partij worden geplaatst. Analyse van de gemeten waarden moeten door een onafhankelijke partij worden uitgevoerd. Niet door de NAM.
Ook moeten de meetgegevens inzichtelijk zijn!

Bovendien is dit natuurlijk geen onafhankelijke gedegen risicoanalyse waar door de lokale en provinciale overheden zo op aan is gedrongen!!

Ik concludeer als bewoner dat de NAM de bewoners en de overheden bewust misleidt!

Verder doet de NAM er alles aan om het woord fracken maar te vermijden. Gemeentes en bewoners wordt zand in de ogen gestrooid met uitdrukkingen als: “het optimaliseren van de boorlocatie,” of zelfs: “het actualiseren van de vigrerende vergunning en het aanbrengen van technische wijzigingen ten behoeve van een goede werking van de gasinrichting”…..

Ook is bij een bijeenkomst in Friesland (waar ook naar hartelust gefrackt wordt door de NAM) door een NAM-medewerker de uitspraak gedaan dat de frackingplannen rondom de gasopslag Grijpskerk bedoeld zijn om onderlinge verbindingen te gaan maken voor het vergroten van de totale gasopslag….

Ik roep de politiek op om een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Kamp.
Volgens woordvoerder Martin Smit van de NAM is alleen minister Kamp degene die de NAM de plannen kan doen wijzigen. Verder niemand!!

Dit moet toch echt stoppen!
Ik voel mij als bewoner van dit prachtige Nationale Landschap door dhr Kamp en de NAM totaal niet gezien! Wat er ook maar voorop staat, het is onze veiligheid absoluut niet.

Ons landschap wordt willens en wetens vernield door de NAM. Onze veiligheid is serieus in gevaar! Naast het risico op aardbevingen hebben we straks ook nog een zwaar vervuilde leefomgeving!

Ik hoop dat u het tij kunt keren! Laat de NAM per direct stoppen met fracken!
Zet in op duurzame energie!!

Met vriendelijke groet,


Ezinge

Share

Reacties zijn gesloten.