Vragen, vragen en nog eens vragen!

BoorlocatieVandaag, 1 juli, is er naast het gasdebat om 19.00 uur de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de NAM bij Roodehaan, nabij Saaksum. De NAM wil graag 1 op 1 vragen beantwoorden. Dat doen ze omdat ze dan veel makkelijker mensen kunnen inpakken. Bij vragen uit een groep mensen hoort iedereen de vraag en het antwoord, en vinden mensen steun bij elkaar. Dat wil de NAM niet. Lukt het je als collectief vragen te stellen, dan sla je ze een machtig middel uit handen en sta je veel sterker.

Hieronder zie je een heleboel vragen die je kan stellen, onderverdeeld in inhoudelijke/technische, politieke en persoonlijke vragen (voor een printversie klik hier). Wij zijn benieuwd naar de antwoorden die je hebt gehoord! 

Inhoudelijke/technische vragen
• Wat is de samenstelling van de chemicaliën die jullie gaan gebruiken voor het fracken?
• Voldoen deze stoffen aan de REACH richtlijn?
• Wat is de verwachte samenstelling van het afvalwater dat weer omhoog komt ?
• Op welke manier gaat de NAM het afvalwater afvoeren?
• Waar wordt het afvalwater verwerkt?
• Waar wordt het afvalwater geïnjecteerd?
• Komt er bij de productie aardgascondensaat vrij?
• Op welke wijze wordt dat afgevoerd en waar heen?
• Hoeveel vrachtbewegingen zijn er te verwachten voor en tijdens het fracken?
• Welke route wordt er voor dat vrachtverkeer gebruikt?
• Gaan er gevaarlijke stoffen vervoerd worden over de weg?
• Welke geluidsoverlast kun je verwachten tijdens het fracken?
• Wat gaat de NAM doen om geluidshinder te voorkomen?
• Gaat de NAM gebruik maken van diesel aangedreven compressors?
• Wat is de verwachte impact van vrachtverkeer + affakkelen + fracken op de luchtkwaliteit?
• Wat is de verwachte bodemdaling?
• Wat doet de NAM om lekkage naar het Reitdiep te voorkomen?
• Is er een calamiteitenplan en is dat openbaar?
• Wat is de verwachte opbrengst van het fracken in kubieke meters gas en/of euro’s?
• Hoeveel wordt betaald door staatsbedrijf Energie Beheer Nederland en dus uit belastinggeld?
• Wat is de druk in het veld nu?
• Welke druk wordt er gebruikt om te fracken?
• Zijn er in of om het veld natuurlijke breuken aanwezig?
• Wat doet de NAM om de boorgang te beschermen tegen aardbevingen?
• Tot welke schaal van richter kan de NAM de integriteit van de boorgang garanderen?
• Op welke manieren test de NAM of de boorgang niet lekt?
• Wat is de samenstelling van het gas dat afgefakkelt wordt?
• Word er in de directe omgevingen Tilt sensoren gebruikt om grondbeweging te monitoren?
• Worden meetgegevens beschikbaar gesteld aan het publiek?
• Wordt de kwaliteit van het grondwater om de boorput heen gemonitord?
• Is het werkplan dat ingediend is bij Staatstoezicht op de Mijnen openbaar?
• Wat gebeurt er met het gasveld als er geen fracking wordt toegepast?
• Wat is het verschil tussen fracken bij schaliegas en fracken in het Saaksum veld?
• Op welke datum wordt er gestart met de werkzaamheden?
• Vind er een nulmeting plaats?

Politieke vragen
Hieronder vragen over een groter geheel waar gaswinning in Saaksum onderdeel van is.
• Hebben we het gas echt nodig? Weet je dat zo zeker?
• Kan de NAM niet wachten op de aanpassingen van de Mijnbouw wet die onderweg zijn?
• Waarom durft de NAM geen inspraak aan?
• Hoe wil de NAM met de onrust onder de buurtbewoners omgaan?
• Wat vind de NAM van de oproep van een aantal kamerleden om pas op de plaats te maken?
• Volgens klimaatwetenschappers moet veel van het nu bekende aardgas onder de grond blijven. Wat vind de NAM daar van?

Persoonlijke vragen
Een groeiend aantal mensen zegt z’n baan in de wereld van fossiele brandstoffen op. Omdat ze zich in deze tijd niet meer kunnen verenigen met de opdracht die ze hebben. Omdat ze hun tijd liever stoppen in iets waar men nu op zit te wachten. Nodig de mensen van de NAM uit eens over een paar vragen na te denken:
• Geeft het werk je vervulling in deze tijd, vind je je opdracht écht belangrijk?
• Zou je jezelf eigenlijk niet liever inzetten voor iets anders?
• Hoe is het voor jou dat zo veel en ook steeds meer mensen in de provincie zich onveilig voelen door de gaswinning?

Maar… er zijn nog veel meer vragen te bedenken… Stel ze allemaal, en verzamel de antwoorden! Stuur ze naar: contact@onzeklei.nl

Share

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *